Home / Author Archives: Nguyen Vu Ngoc Tung (page 4)

Author Archives: Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Apache2 with the error the fully qualified domain name

Apache is one of commonly used web servers in Linux. At the time modifying apache, you need to restart it for updating the modifications without restarting Linux. Sometimes, we may face with the following troubleshooting: To fix that problem, you need to ...

Read More »

PHP 5 Social Networking

PHP 5 Social Networking

This book was published by Packt Publishing in October 2010. PHP 5 Social Networking addresses the main features to build and maintain a social network application. Reading this book help us to create a powerful and dynamic Social Networking website in PHP ...

Read More »

Should we accept carelessly other applications connecting to your facebook?

List all other applications connecting your facebook and settings.

Thấy BS Hồ Hải khuyến cáo việc có người gởi message để xem video nói xấu về bác ấy nhưng yêu cầu click vào một link khác mới có thể xem được. Đây là trò mèo của tụi muốn làm ...

Read More »

Read and write with file csv in Python

Một ví dụ về file CSV

(Tiếng Việt) Nhiều phần mềm bảng tính có thể mở được định dạng dữ liệu csv. Trong quá trình đưa kết quả ra màn hình, nhiều giá trị muốn được giữ lại và lưu trong file để tiện sử dụng về sau.

Read More »

How to see Ubuntu distribution version

Thông tin hệ thống | System Information

Tình cờ một ai hỏi bạn câu hỏi kiểu: Ubuntu bạn đang dùng là phiên bản mấy? Phiên bản 32 hay 64 bit? Làm thế nào để xem thông tin hệ điều hành Ubuntu? System Monitor – cái tên đã ...

Read More »

How to implement an array with string index

Associative Array

I had shown you how to implement an array with string based index in Python programming language in the previous post. In this post, I will explain the same problem but the programming language for the implementation is C++. The ...

Read More »

Crop to Selection with GIMP

Chọn vùng cần xén

  Under construction  

Read More »

Introduction to an open image editor GIMP

Layout các cửa sổ trong GIMP

Giới thiệu Chắc những ai đã quen sử dụng Adobe Photoshop sẽ cảm thấy khó chịu khi sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux (Ubuntu, Linux Mint, Fedora…) mà không có bản Adobe Photoshop tương ứng. Haha… Các bạn ...

Read More »

Main differences principals between 32-bit and 64-bit versions of Windows

Windows 7 32-bit or 64-bit

What is the main difference between 32-bit and 64-bit versions of Windows? Bibliography http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/64-bit-support http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/32-bit-and-64-bit-windows-frequently-asked-questions

Read More »

Freeze the heading rows and columns in the spreadsheet

Freeze Rows and Columns - Choose intersection area

  Freeze the heading rows and columns in the spreadsheet  

Read More »