Home / Breaking News

Breaking News

Breaking News, Trends

Sự kiện GS. Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields

Thật sự mọi người cảm thấy hãnh diện khi được tin GS. Châu nhận giải thưởng danh giá này. Từ tận nhiệt huyết, mình rất khâm phục và ngưỡng mộ tài năng của anh; muốn phấn đấu làm một cái ...

Read More »