How to automatically delete a Docker container after running it

Print Friendly, PDF & Email

Normally, a Docker container persists after it has exited. This allows you to run the container again, inspect its filesystem, and so on. However, sometimes you want to run a…

Check internet proxy with curl command on Linux

Print Friendly, PDF & Email

When your services must talk to the Internet proxy to go out of your secured networks, how can you verify that proxy being effective? In this post, I am going…

(English) Add git branch name to bash prompt

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Ho

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

How to append text to a system file via terminal with sudo command

Print Friendly, PDF & Email

echo ‘192.168.1.254 router’ | sudo tee -a /etc/hostsNAME tee — pipe fitting SYNOPSIS tee [-ai] [file …] DESCRIPTION The tee utility copies standard input to standard output, making a copy…

How to check size of a directory via Terminal in MacOS

Print Friendly, PDF & Email

Sometimes we want to have a quick check the size of a specific directory in your current place from the terminal where you are working. Instead of opening Finder application…

Một giải pháp đồng bộ cơ sở dữ liêu cho máy tính chạy song song nhiều hệ điều hành

Print Friendly, PDF & Email

[dropcap]N[/dropcap]gày nay, với sự phát triển mạnh mẽ phần cứng máy tính kéo theo nhiều người mong muốn trải nghiệm vài hệ điều hành trên cùng một chiếc máy tính.…

Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Print Friendly, PDF & Email

Khi khởi động apache bạn hay gặp lỗi sau đây. nvntung@xps827:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart * Restarting web server apache2                      …

Làm sao biết được phiên bản Ubuntu đang dùng

Print Friendly, PDF & Email

Tình cờ một ai hỏi bạn câu hỏi kiểu: Ubuntu bạn đang dùng là phiên bản mấy? Phiên bản 32 hay 64 bit? Làm thế nào để xem thông tin…

Thêm các tính năng mở rộng cho LibreOffice

Print Friendly, PDF & Email

Thêm các tính năng mở rộng cho LibreOffice: Tôi có nhu cầu chuyển đổi các file văn bản .odt hoặc .doc sang dạng epub để tiện cho việc đọc trên các thiết bị chạy Android. ePub là một chuẩn mới để làm sách điện tử.