Home / Notes

Notes

Muốn làm một quyển sổ nháp trực tuyến

Tôi thường hay viết nhăng viết cuội lên giấy nháp rồi để một đống bên cạnh, khi cần lật lại xem những từ mới tiếng anh đã học, hoặc các từ tiếng Pháp vừa tra, cũng như các con số, ...

Read More »