Encryption

Là chuyển hóa dữ liệu này thành 1 dạng dữ liệu mới mà người dùng không thể đọc được hoặc hiểu được nó. Bằng cách sử dụng các thuật toán lồng vào nhau, thường dựa trên 1 khóa (key) để mã hóa dữ liệu.

Mã hóa md5

Cách đây mấy hôm, tình cờ tôi vào khu vực quản trị của một website nhưng quên bén password của anh admin. Loay hoay hoài mà không cách nào nhớ. Có một đứa em nó bảo là sửa lại password ...

Read More »