Home / uevbx

uevbx

Nâng cấp diễn đàn UEVBx [Pha 2]

MỘT SỐ TÍNH NĂNG THÊM Quản lý các thành viên của chi hội (like contact management)Xem các tham khảo: Chèn các biểu tượng link với mạng xã hộihttp://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?f=74&t=2135006 Một số vấn đề kháchttp://www.ericm.ca/2010/05/19/phpbb-display-different-content-for-guests-and-members/

Read More »

Nâng cấp diễn đàn UEVBx [Pha 1]

Các công việc cần làm: Backup dữ liệu Cài đặt và test nukeviet, phpbb Lập bản kế hoạch Phân tích một số yêu cầu mới …

Read More »