Home / Tag Archives: excel

Tag Archives: excel

Cố định những hàng và cột tiêu đề trong bảng tính

Freeze Rows and Columns - Choose intersection area

Khi làm việc với những bảng tính có đến hàng trăm hàng dữ liệu và có nhiều cột, tôi chắc bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi phải thực hiện cuộn từng trang màn hình và không nhìn thấy được ...

Read More »