97 vấn đề mà mỗi nhà quản lí dự án nên biết

Cuốn sách này giới thiệu các mẹo cơ bản một người làm quản lí dự án nên lưu ý.