Latex và các công cụ hỗ trợ

Print Friendly, PDF & Email

Khi sử dụng Latex, có một số đối tượng như table rất khó để chúng ta canh chỉnh độ rộng của các hàng, cột. Xuất phát từ tình huống này, nhiều người muốn tạo bảng trong spreadsheet (Excel của Microsoft Office hoặc Calc của OpenOffice) sau đó chuyển đổi sang mã lệnh latex.

Có thể lấy một ví dụ khác: quản lý bibliographies như thế nào là hiệu quả nhất. May thay đã có nhiều tools hỗ trợ để bạn có thể thống nhất 1 file .bib mà không sợ bị trùng lắp thông tin.

Trong bài này tôi trình bày một số tools quan trọng đi kèm với Latex.

Chuyển bảng trong spreadsheet sang mã Latex
Làm việc với bảng trong Latex khá khó khăn và rối rắm. Đã có Calc2Latex là một công cụ dùng để convert những bảng biểu trong LibreOffice Calc sang mã Latex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.