Home / Tag Archives: beamer

Tag Archives: beamer

Tạo bài trình diễn dùng gói beamer trong Latex (Phần 1)

Bài này giới thiệu cơ bản về gói beamer để tạo bài trình diễn (presentation) trong Latex. Cài đặt Beamer: Trong Ubuntu, chỉ cần chạy lệnh: sudo apt-get install latex-beamer hoặc download từ trang chủ của Beamer: https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home Cấu trúc chung ...

Read More »