Home / 18:12 / 18:12 / 18:12

Daily Archives: 07/12/2010

Sử dụng Python để phát triển phần mềm kĩ thuật và khoa học

Python Programming

Thực sự nhìn nhận vấn đề, Python được khá nhiều nhà khoa học không chuyên về máy tính sử dụng. Bản thân là người trong nghề, tôi cảm nhận Python chứa những tiện dụng mà rất ít ngôn ngữ lập ...

Read More »