Home / 01:11 / 01:11 / 01:11

Daily Archives: 07/01/2014

Cache là gì?

memory relationships

Bạn đã bao giờ từng đặt câu hỏi, đại loại như “Cache là cái gì? Hoạt động của cache như thế nào?”. Trong bài viết này tôi muốn giới thiệu một thuật ngữ được nhắc nhiều trong hoạt động máy ...

Read More »

Cách xóa các themes trong WordPress

Delete themes in Wordpress | Xóa theme trong wordpress

Xóa theme sử dụng FTP hoặc File Manager trong cpanel Sử dụng File Manager trong cpanel, bạn sẽ truy cập đến thư mục chứa theme đã cài đặt trên website. Chọn các theme cần xóa (tên theme tương ứng với ...

Read More »