Home / Tag Archives: Bash

Tag Archives: Bash

Ho

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Học Linux qua một số linh tinh

Những bước khởi đầu: Bạn cần thiết cái này khi làm quen với hệ điều hành Linux: Bash Guide for Beginners Thay đổi quyền hạn truy cập tập tin thư mục: Dùng lệnh chmod: Dùng lệnh chown Có 3 kiểu ...

Read More »