Home / Tag Archives: comm

Tag Archives: comm

Tìm những dòng chữ giống nhau giữa hai văn bản trong Linux

comm command to find similar lines between two files in Linux/Ubuntu

Bạn có bao giờ gặp tình huống: tìm những dòng giống nhau giữa nhiều tập tin chưa? Trong bài viết này, tôi muốn giới thiệu với các bạn một giải pháp cho vấn đề này. Giải pháp trình bày không cần ...

Read More »