Home / Tag Archives: theme

Tag Archives: theme

Cách xóa các themes trong WordPress

Delete themes in Wordpress | Xóa theme trong wordpress

Xóa theme sử dụng FTP hoặc File Manager trong cpanel Sử dụng File Manager trong cpanel, bạn sẽ truy cập đến thư mục chứa theme đã cài đặt trên website. Chọn các theme cần xóa (tên theme tương ứng với ...

Read More »