Phân tích nhóm

Print Friendly, PDF & Email

Statistica http://www.statsoft.com/textbook/cluster-analysis/
Phân tích nhóm  là phương pháp phân chia các phần tử của một tập vào những nhóm (tập) nhỏ hơn có cùng tính chất. Có hai hướng chính:

  • Dựa trên một yêu cầu công việc, chúng ta có thể biết số nhóm và đặc điểm của từng nhóm đó. Việc phân tích nhóm chỉ đơn giản là tìm phần tử nào có tính chất của nhóm và cho vào nhóm tương ứng đó.
  • Vì một số ràng buộc nào đó mà chúng ta không nắm rõ số nhóm cũng như đặc điểm của nhóm, việc cần làm là tạo ra một số nhóm đáng kể nào đó.

Statistica http://www.statsoft.com/textbook/cluster-analysis/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.