Home / Author Archives: Admin (page 2)

Author Archives: Admin

programming all time and taking a bread for the lunch hahaha... When you are engaging your work, nobody can attract you doing another thing. Otherwise, should should move to other jobs or are not interested in your job enough.

Làm nổi bật văn bản trong LaTeX

Mục đích: là để tạo tô màu (làm nổi bật) một từ, cụm từ, một số từ hoặc cả câu văn, đoạn văn bản trong LaTeX. Thông thường sẽ có một vài cách được cộng đồng sử dụng LaTeX đưa ...

Read More »

Tham chiếu tự động và thông minh với cleveref

Using Cref for citation of references

Tính năng này rất quan trọng vì: trong khi tạo các tham chiếu đến Table, Figure, Equation... bạn không nhớ đã ghi Table hay table hay TABLE etc. Và đó là lí do chúng ta muốn tự động hóa việc thêm các prefix phù hợp cho các đối tượng tham chiếu.

Read More »

Thêm các tính năng mở rộng cho LibreOffice

Thêm các tính năng mở rộng cho LibreOffice: Tôi có nhu cầu chuyển đổi các file văn bản .odt hoặc .doc sang dạng epub để tiện cho việc đọc trên các thiết bị chạy Android. ePub là một chuẩn mới để làm sách điện tử.

Read More »

What is GPU Process in Chrome’s Task Manager

GPU Process Chrome in Task Manager

Tieng Viet

Read More »

Khởi động Google Chrome hoặc Chromium gây Ubuntu logout ngay tức thì

Linux Mint Mate Lockscreen

Có trường hợp khởi động Google Chrome hoặc Chromium làm cho Ubuntu/Linux Mint logout ngay lập tức. Các chương trình khác dù đang chạy nhưng hệ thống vẫn tự động đăng xuất. Trường hợp này khá hi hữu. Nếu lướt ...

Read More »

What is e-commerce?

Nowadays, this term is defined as various of views. As a scientist, I would like to simplify it as much as possible. Loosely speaking, e-commerce (also written in forms eCommerce or E-commerce) is a business process done via internet.

Read More »

Research Topics in Information Systems

Tôi lấy nội dung từ trường đại học CarnegieMellon Tepper – School of Business để tiện cho những ai muốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về các chủ đề chính trong lĩnh vực hệ thống thông tin RESEARCH ...

Read More »

A Computer Scientist’s Guide to Cell Biology

This book is designed specifically as a guide for Computer Scientists needing an introduction to Cell Biology. The text explores three different facets of biology: biological systems, experimental methods, and language and nomenclature. The author discusses what biologists are trying ...

Read More »

The Role of Statistical Methods in Computer Science and Bioinformatics

I post here the article discusses the role of statistical methods in computer science and bioinformatics. This work presents in details the importance and needs of the techniques using in both disciplines. Nowadays, we have to treat a large mount ...

Read More »

BI7543 Bioinformatics II: Protein Structure

BI7543 Bioinformatics II: Protein Structure Credits: 3.00 Description: The course explores protein-folding representations; databases of protein-folding classes; secondary structure prediction; tertiary structure prediction via computer-folding experiments threading; homology model building; prediction of post translation modification sites; active and binding sites ...

Read More »