Những tổ hợp phím tắt và lệnh hữu ích thông dụng trong Emacs

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Some useful features never used frequently in Emacs

Print Friendly, PDF & Email

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions. Some useful features never used frequently in Emacs.…

Slime and Emacs

Print Friendly, PDF & Email

Slime là công cụ để bạn giao tiếp SBCL với Emacs. Cách thoát hoàn hảo slime khỏi emacshttp://stackoverflow.com/questions/2337573/how-to-gracefully-exit-slime-and-emacs

Kênh trao đổi trực tuyến

Print Friendly, PDF & Email

ERC và IRC là những công cụ giúp bạn chat trực tuyến, hỗ trợ tốt khi trao đổi công việc. Xem ở đây cách thức cài đặt và cấu hình,…

Tùy biến với emacs

Print Friendly, PDF & Email

Emacs được coi như một bộ editor hoàn chỉnh cho những ai thích lập trình. Nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ mà bạn có thể tùy biến các mode…