Home / Author Archives: Nguyen Vu Ngoc Tung (page 2)

Author Archives: Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

(English) Online learning resources and tutorials for Grails learners

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More »

Hướng dẫn sử dụng cơ bản Git

github

(English) Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency. Git is easy to learn and has a tiny footprint with lightning fast performance.

Read More »

Combine two lists in Groovy

Kết hợp hoặc nối hai hay nhiều danh sách được cho rằng xuất hiện khá thường xuyên trong lập trình. Bài báo này cho bạn biết cách để kết hợp hai danh sách trong ngôn ngữ Groovy theo những cách ...

Read More »

Tài liệu và sách về Java

This text will introduce useful learning resources for someones who want to learn Java programming language. Because resources are continuously updated, this writing is too keep up. Official Java Documentation Oracle, the company owning Java, provides qualified Java Tutorials. The JavaTM ...

Read More »

Lớp HashMap trong Java

The Map Hierarchy

Giới thiệu HashMap là lớp sử dụng một bảng băm để cài đặt một kiểu dữ liệu từ giao diện Map (Map interface). Nó giảm thời gian thực hiện các phép toán cơ bản, như get() và put(), xuống còn hằng ...

Read More »

Dùng jQuery để check và uncheck một ô checkbox

Làm với jQuery, nhiều bạn lập trình Front End chắc sẽ nắm rõ cách thức để viết hàm để bắt sự kiện check và uncheck một ô checkbox như thế nào. Tôi cược là các bạn có thể viết code ...

Read More »

Cách đưa một dự án mới lên một kho chứa trên GitHub

The result of running the command git remote -v

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More »

Chạy một máy chủ web đơn giản

A demonstration of http server in Python

Trong thời đại kĩ nghệ web, chạy một máy chủ web đơn giản để phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng web thật sự cần thiết.

Read More »

Tính thời gian chạy của một chương trình trong Python

Compute the running time of your program in Python

Tôi nghĩ rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc tính tổng thời gian chạy của một chương trình trong Python. Khi phải xử lý khối một khối lượng dữ liệu lớn, chương trình tốn khá nhiều thời ...

Read More »

Tự động mở và lặp lại videos trên YouTube

Chương trình nghe nhạc YouTube tự động và lặp lại

Làm thế nào để có thể tự động lặp lại một YouTube video hoặc YouTube playlist? Sau nhiều lần tìm kiếm và chế tác, tôi cũng tìm được một cách, mặc dù không đơn giản cho một số không nhỏ ...

Read More »