Home / Tag Archives: install packages

Tag Archives: install packages

Hướng cài đặt gói cho R sử dụng với RStudio

Hộp đối thoại để install packages in RStudio

Cài đặt gói là một kĩ năng cần thiết cho những ai đang làm việc với ngôn ngữ lập trình thống kê R. Trong bài này, tôi giới thiệu cách dùng RStudio để cài đặt các gói chương trình cho ngôn ...

Read More »