Hướng cài đặt gói cho R sử dụng với RStudio

Print Friendly, PDF & Email

Cài đặt gói là một kĩ năng cần thiết cho những ai đang làm việc với ngôn ngữ lập trình thống kê R. Trong bài này, tôi giới thiệu cách dùng RStudio để cài đặt các gói chương trình cho ngôn ngữ lập trình R. Nhận thấy giao diện của hai phiên bản trên Windows (7/XP) và Linux (Ubuntu) không khác là bao nhiêu nên tôi sẽ minh họa bằng xen kẽ bằng những hình ảnh của chương trình RStudio trong hai hệ điều hành này.

Để tiến hành cài đặt gói chương trình, chúng ta tiến hành như sau: Vào menu Tools/Installed Packages… Một hộp thoại xuất hiện, bao gồm các thông tin trên đó như sau:

Install from:
Bạn có hai lựa chọn vị trí để lấy các gói cài đặt

  • hoặc máy sẽ tải và cài đặt gói từ kho lưu trữ của CRAN Resposity (CRAN, CRANExtra),
  • hoặc từ một file nén đã tải sẳn trên máy Package Archive File (.tar.gz).

Nếu bạn biết gói cần cài có sẵn trên CRAN và biết tên thì có thể chọn cách 1. Trong trường hợp, một số gói không có sẵn trong kho chứa CRAN, chúng ta cần phải tải xuống trước khi tiến hành mở hộp thoại này.

Packages (separate multiple with space or comma):
Tại đây, hãy gõ tên gói cần cài đặt. Có thể chỉ ra nhiều gói cùng một lúc, dùng dấu cách hoặc dấu phẩy để phân biệt tên các gói. Thông thường, chương trình sẽ gợi ý tên các gói khi chúng ta mới gõ vài kí tự đầu tiên trong tên gói đó.

Install to Library:
Đây là thư mục mà chương trình R lục tìm các thư viện, gói chương trình cài đặt thêm. Vị trí này trong Linux (Ubuntu) như trong hộp thoại là một thư mục trong /home và có thể là một thư mục bất kì nào đó. Miễn là ta đã quy định trước đó cho R và nó được lưu vào .RHistory. Trên Windows (7), thông thường là thư mục C:\Users\Tung\Documents\R\win-library. Do đó, nếu như bạn đã cài một vài gói trước đó rồi thì chúng ta không cần thay đổi mục này.

Nhớ check vào ô Install dependencies để chương trình tự động cài đặt các gói phụ thuộc. Ví dụ:

Gói twitteR phụ thuộc các gói sau: R (≥ 2.12.0), ROAuth (≥ 0.9.3), RCurlrjson (≥ 0.2.12).

Cuối cùng click Install để tiến hành cài đặt (các) gói đã chọn.

Xem video minh họa cách cài đặt gói cho R trong RStudio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.