Home / Tag Archives: quản lí người dùng máy tính

Tag Archives: quản lí người dùng máy tính

Quản lý user trên Ubuntu qua terminal

Mặc dù đã cảm thấy ưng ý với Dropbox về việc đồng bộ dữ liệu nhưng ghét một nỗi là nếu Dropbox nằm trên hai thư mục khác nhau của hai máy tính thì một số chương trình sẽ phát ...

Read More »