Home / Tag Archives: tham chiếu tự động

Tag Archives: tham chiếu tự động

Tham chiếu tự động và thông minh với cleveref

Using Cref for citation of references

Tính năng này rất quan trọng vì: trong khi tạo các tham chiếu đến Table, Figure, Equation... bạn không nhớ đã ghi Table hay table hay TABLE etc. Và đó là lí do chúng ta muốn tự động hóa việc thêm các prefix phù hợp cho các đối tượng tham chiếu.

Read More »