Home / Tag Archives: tô văn bản

Tag Archives: tô văn bản

Làm nổi bật văn bản trong LaTeX

Mục đích: là để tạo tô màu (làm nổi bật) một từ, cụm từ, một số từ hoặc cả câu văn, đoạn văn bản trong LaTeX. Thông thường sẽ có một vài cách được cộng đồng sử dụng LaTeX đưa ...

Read More »