Home / Công nghệ Java / Java / Ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình Java

Print Friendly, PDF & Email

Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ bậc cao có những đặc điểm được minh họa bởi những từ đặc biệt sử dụng rộng rãi (buzzword) sau:

  • Simple
  • Architecture neutral
  • Object oriented
  • Portable
  • Distributed
  • High performance
  • Multithreaded
  • Robust
  • Dynamic
  • Secure
Java Oracle

Java Oracle

Mỗi từ trên được James Gosling và Henry McGilton giảng giải chi tiết trong cuốn “The Java Language Environment” , là một tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của ngôn ngữ. Trong ngôn ngữ lập trình Java, tất cả các file nguồn chương trình được viết trong một chương trình soạn thảo văn bản (thường là plain text editor), lưu với phần mở rộng là .java. Những file này sau đó được biên dịch thành những file .class bởi trình biên dịch của ngôn ngữ Java là javac. Một file .class không chứa code của ngôn ngữ Java mà là các mã mệnh gần với ngôn ngữ máy tính, bộ vi xử lý của bạn có thể hiểu và thực thi được. Điều này có nghĩa là: các file .class chữa bytecodes – ngôn ngữ của máy ảo Java (Java Virtual Machine – JVM). Các công cụ thực thi chương trình java sẽ khởi tạo một JVM và nạp chương trình của bạn vào JVM để chạy.

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.