Home / Công cụ / Editor / Tùy biến với emacs

Tùy biến với emacs

Print Friendly, PDF & Email

Emacs được coi như một bộ editor hoàn chỉnh cho những ai thích lập trình. Nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ mà bạn có thể tùy biến các mode dễ dàng chuyển đổi.

Đối với một số ngôn ngữ có hỗ trợ định nghĩa (khái niệm) interface hay prototype, emacs cho phép chúng ta switch giữa các file một cách dễ dàng bằng việc bổ sung thêm tính năng binding-keys (là một buit-in) trong emacs [1]. Cụ thể: chỉ cần thêm đoạn mã lệnh sau vào trong file .emacs.

add-hook ‘c-mode-common-hook
  (lambda() 
    (local-set-key  (kbd “C-c o”) ‘ff-find-other-file)))

Và tổ hợp phím C-c o để switch giữa hai file myfile.h và myfile.cpp.

Bạn có thể áp dụng cho các chuẩn khác như: .h và .cc

Thay đổi kích thước cửa sổ emacs lúc khởi động
Xem [2] để biết cách cấu hình

Tham khảo:
[1] http://emacs-fu.blogspot.com/2008/12/quickly-switching-between-header-and.html
[2] http://stackoverflow.com/questions/92971/how-do-i-set-the-size-of-emacs-window

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.