So sánh Portal và CMS

Print Friendly, PDF & Email

Là dân làm về IT, chắc chắn chúng ta so sánh điểm giống và khác nhau của hai anh này xét trên phương diện kỹ thuật. Rõ ràng, hai anh đều làm nhiệm vụ quản lý nội dung: làm sao cho nội dung đến đúng thời điểm, đúng người dùng. Tuy nhiên, về mặt triển khai và phát triển, cả hai đều có những đặc điểm riêng:

Web Portal: được xem như một platform (framework) để bạn tích hợp những ứng dụng (người ta thường gọi là portlet – nó có tính năng pluged – đơn giản chỉ gắn vào, không phải chỉnh sửa gì nhiều – nói thế chứ rắc rối ra phếch đấy). Ví dụ: Một portlet có thể là ứng dụng chuyển đổi ngoại tệ (currency calculator), bộ dịch ngôn ngữ (language translator), hay lớn hơn tý là ứng dụng đặt phòng khách sạn (hotel booking application), ứng dụng đặt vé máy bay (flight booking application), etc – và một portal có thể được tạo ra bằng việc tích hợp những thứ này lại với nhau.  (One of the portlets can be a CMS!)

Điểm thuận lợi khi dùng portal là chúng ta có thể tích hợp các portlet do nhiều nhà cung cấp hoàn toàn khác nhau (chắc là khác công nghệ!!!). Người quản trị portal cũng như người dùng có thể control những portlets họ thấy trên giao diện khi đã đăng nhập (như iGoogle, khi đó hiểu portlets như là gadgets của google), và rõ ràng chúng ta chỉ cần đăng nhập một lần để sử dụng những portlets đó.  (JSR 168 provides the standard specification for portals).

Portal xem như một portlets container. Portal là một ứng dụng cho bạn có các thông tin từ đa dạng nhiều nguồn khác nhau và thông tin thống nhất,  cho phép tạo ra một ứng dụng sử dụng CMS portlet.

Ngoại trừ đặc tính tìm kiếm chuẩn, web portals cung cấp những dịch vụ khác như e-mail, news, stock prices, information, và entertainment. Portals cũng cung cấp cho các doanh nghiệp một cách thống nhất và ưng ý để truy cập và quản lý nhiều ứng dụng. Ví dụ như các web portal của MSN, Yahoo!, AOL và iGoogle.

CMS (Content Management System): như đã nói ở trên một ít, CMS dùng để quản lý nội dung là chính. CMS sẽ cải thiện nội dung mà xuất trên các Portals vì nó có khả năng sử dụng quản lý nội dung dễ dàng hơn. CMS dùng để control web portal.

Thảo luận: Chúng ta nên sử dụng một CMS với những khả năng phân phát (delivery capabilities) hay sử dụng một portal server với những tính năng quản lý nội dung (content management features) hoặc  sử dụng hai sản phẩm cho hai chức năng khác nhau hoàn toàn: delivery và content management. Quả thật đây là những câu hỏi khó đối với những nhà doanh nghiệp.

Nếu chúng ta tìm hiểu thì hiện nay có hơn 2000 sản phẩm lớn nhỏ gọi là hệ quản trị nội dung. Và chắc chắn rằng cũng sẽ là con số như thế hoặc có thể lớn hơn nếu bạn tìm kiếm từ “Portal”. Vì vậy, không dễ để đưa ra một câu trả lời chính xác. Mặc dù vậy, câu trả lời chính xác rõ ràng phụ thuộc khá nhiều vào những yêu cầu cụ thể, để có thể đi đến một danh sách ngắn gọn những sản phẩm mà chúng ta cần, một người có thể phân chia toàn bộ lĩnh vực thành 3 nhóm chức năng riêng biệt như sau:

  • Content Creation – Web based forms for content entry, integration with content creation software like MS-Office
  • Content Management – Repository Management, Workflows, version management, etc.
  • Content Delivery – Some kind of templates that separates content from presentation and a mechanism to publish content.

Công việc này thì đơn giản hơn nhưng nó cũng đủ cung cấp cho chúng ta một sự khởi đầu tốt. Ít ra nó cũng giúp chúng ta bắt đầu với một tập nhỏ các sản phẩm. Tôi có thể lấy một ví dụ sau:

Nếu yêu cầu xây dựng một hệ thống intranet có tính riêng biệt cá nhân cho mỗi người dùng với các portlets, nên chọn và tìm hiểu IBM, ATG, BEA hoặc Liferay. Nói khác đi, nếu yêu cầu bao gồm quản lý nội dung và phân phát dựa trên portal thì nên sử dụng một sản phẩm dạng end to end (như Vignette hoặc Fatwire) hoặc kết hợp hai dòng sản phẩm đó lại (như Alfresco và BEA). Tuy nhiên, nếu yêu cầu cần phải có một hệ quản trị nội dung tốt với một số khả năng phân phát hạn chế (limited delivery capabilities), không cần portal hay portlets thì OpenCMS  sẽ là chọn lựa hiệu quả nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.