Cách xóa các themes trong WordPress

Xóa theme sử dụng FTP hoặc File Manager trong cpanel Sử dụng File Manager trong cpanel, bạn sẽ truy cập đến thư mục chứa theme đã cài đặt trên website.…

So sánh Portal và CMS

Là dân làm về IT, chắc chắn chúng ta so sánh điểm giống và khác nhau của hai anh này xét trên phương diện kỹ thuật. Rõ ràng, hai anh…

Hệ quản trị nội dung (CMS) là gì?

He quan tri noi dung