Home / Khoa học Máy tính / Phần cứng máy tính / Máy tính của bạn có bao nhiêu nhân trong bộ vi xử lý?

Máy tính của bạn có bao nhiêu nhân trong bộ vi xử lý?

Print Friendly, PDF & Email

Làm thế nào để xem số nhân của bộ vi xử lí mà máy tính của bạn đang có? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng tôi đoán có khối bạn không biết lần mò chỗ nào trên máy tính cá nhân để trả lời chính xác. Thực tế, các khái niệm core với nhiều người không chuyên về Tin học còn khá mù mờ. Tôi sẽ giành thời gian viết một loạt bài giải thích các khái niệm core, dual core, core duo, core i, thread, multicore, hyperthreading, etc. Trong bài viết này, mục đích chính là hướng dẫn cách xem các thông tin phần cứng để trả lời câu hỏi về số nhân thật sự của máy tính.

Trên Windows (XP/Vista/7):

Cách 1: Mở tab Performance của cửa sổ Windows Task Manager (Hình 1)

Windows Task Manager

Hình 1 – Tab Performance của cửa sổ Windows Task Manager

Trong khung CPU Usage History (Hình 1), chúng ta thấy có 4 ô, chính là 4 tiến trình được giả lập trên 2 CPUs vật lý (Intel vẫn đang sử dụng 2 tiến trình (thread) trên một nhân CPU). Nên ở đây, máy tính này có CPU có 2 nhân vật lí thật sự. Có thể nói máy tính này có 4 CPUs nhưng 2 chỉ có 2 nhân vật lí thật sự.

Cách 2: Dùng các phần mềm hỗ trợ xem thông tin phần cứng máy tính. Điển hình là một số phần mềm như sau:

CPU-Z

CPU-Z

CPU-Z

Speccy

Speccy

Speccy

Multi Threaded PI

Multi threaded PI

Multi threaded PI

Trên Linux (Ubuntu, Linux Mint)

Xem thông tin hoạt động của CPU và Bộ nhớ trên Ubuntu

Xem thông tin hoạt động của CPU và Bộ nhớ trên Ubuntu

Thông tin trên màn hình này cho biết máy tính có 16 CPUs. Để có kết quả này, chạy chương trình System Monitor.

Dùng lệnh để xem chính xác số lượng core của CPU:

Trên Linux,  /proc/cpuinfo chứa thông tin của tất cả CPU hiện tại đang có trên máy tính của bạn. Những thông tin này bao gồm tốc độ, dung lượng bộ nhớ đệm – cache, loại vi xử lí và số nhân của bộ vi xử lý.

cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l
Lệnh này tìm kiếm những dòng nào trong file cpuinfo có chứa chữ “processor” và lệnh wc -l sẽ đếm số dòng chứa chữ đó. Kết quả trả về của lệnh wc -l chính là số CPU hiện có. Trong trường hợp bạn đang sử dụng một con dual-core processor thì mỗi core được coi như là một CPU riêng biệt.

Hoặc bạn cũng có thể dùng lệnh lscpu, hoặc tại Terminal bạn gõ lệnh top để xem thông tin về các chương trình (tasks) đang chạy, bộ nhớ… sau đó gõ số 1 để xem việc sử dụng cpu. Bạn sẽ nhìn thấy số CPU.

Tài liệu tham khảo:

[1] Intel® Core™ i7 Processor Specifications truy cập vào 23 Mar 2014

[2] Threads and Cores: Which Do You Need? truy cập vào 23 Mar 2014

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.