Home / 06:14 / 06:14 / 06:14

Daily Archives: 25/07/2014

What is GPU Process in Chrome’s Task Manager

GPU Process Chrome in Task Manager

Tieng Viet

Read More »

Khởi động Google Chrome hoặc Chromium gây Ubuntu logout ngay tức thì

Linux Mint Mate Lockscreen

Có trường hợp khởi động Google Chrome hoặc Chromium làm cho Ubuntu/Linux Mint logout ngay lập tức. Các chương trình khác dù đang chạy nhưng hệ thống vẫn tự động đăng xuất. Trường hợp này khá hi hữu. Nếu lướt ...

Read More »