Home / Khoa học Máy tính

Khoa học Máy tính

Computer Science is a discipline studying how a computer works and how to operates it.

Đọc và viết dữ liệu với file CSV trong Python

An example of CSV format

Nhiều phần mềm bảng tính có thể mở được định dạng dữ liệu csv. Trong quá trình đưa kết quả ra màn hình, nhiều giá trị muốn được giữ lại và lưu trong file để tiện sử dụng về sau. ...

Read More »

Cách thực hiện vòng lặp trong từ điển với Python

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

(English) ArrayList in Java

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Lập trình RESTful thực chất là gì?

Basic operations of RESTful architecture

http://stackoverflow.com/questions/671118/what-exactly-is-restful-programming http://stackoverflow.com/questions/671118/what-exactly-is-restful-programming http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-restful/ Tac gia cua REST la https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Read More »

Làm thế nào để tạo một danh sách với chỉ mục kiểu chuỗi trên C++

Associative Array

Trong một bài viết trước, tôi có giới thiệu với các bạn tạo danh sách/mảng với cách đánh chỉ mục bằng chuỗi kí tự trong lập trình Python.  Bài viết này sẽ giới thiệu mục đích tương tự nhưng lập ...

Read More »

Máy tính của bạn có bao nhiêu nhân trong bộ vi xử lý?

Xem thông tin hoạt động của CPU và Bộ nhớ trên Ubuntu

Làm thế nào để xem số nhân của bộ vi xử lí mà máy tính của bạn đang có? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng tôi đoán có khối bạn không biết lần mò chỗ nào trên máy tính ...

Read More »

Cách thức hoạt động của bộ nhớ đệm

Khái niệm bộ nhớ đệm được nhắc đến nhiều lần trong các bài giảng về kiến trúc máy tính mà cụ thể là trong những đoạn nói về cách hoạt động của bộ nhớ máy tính. Bài này nhằm mục ...

Read More »

Cache là gì?

memory relationships

Bạn đã bao giờ từng đặt câu hỏi, đại loại như “Cache là cái gì? Hoạt động của cache như thế nào?”. Trong bài viết này tôi muốn giới thiệu một thuật ngữ được nhắc nhiều trong hoạt động máy ...

Read More »

Tìm hiểu bộ nhớ Cache

Bô nhớ cache – còn được gọi là bộ nhớ kí ức. Nói thêm từ cache là một thuật ngữ dùng trong máy tính, thường chúng ta dùng nguyên chữ cache trong cụm từ “bộ nhớ cache” mà không cần ...

Read More »

Array, List, etc. với chỉ mục là chuỗi kí tự

Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Read More »