Windows

(English) Create Symbolic Links on Windows

Create symbolic links on Windows

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Use PowerShell to Set Environment Variables

Use PowerShell to Set Environment Variables

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Sự khác biệt giữa cơ bản giữa Windows 7 32 bit và 64 bit

Windows 7 32-bit or 64-bit

Với nhiều bạn sử dụng máy tính cá nhân, tôi chắc các bạn sẽ có thắc mắc sự khác biệt giữa hai hệ điều hành 32-bit và 64-bit. Tại sao phải sử dụng 32-bit? Tại sao phải cài đặt hệ ...

Read More »

Cleaning Autorun virus

http://en.kioskea.net/forum/affich-63526-how-to-remove-autorun-inf-virus-open-hiddenhttp://xahoithongtin.com.vn/20081202112143988p0c252/autorun-virus-remove-v23-tieu-diet-triet-de-cac-loai-virus-autorun.htmhttp://www.vatgia.com/hoidap/4093/18461/chi-giup-em-cach-diet-virut-autorun-inf-voi.htmlhttp://techblissonline.com/remove-autorun-virus/

Read More »

Working with Windows Boot Loader in Windows 7

If google just the keywords “Windows Boot Loader”, you will get so many results so that you don’t know which should be chosen. I met the problem with Windows Boot Loader after installing EasyBCD.  As described in a recent post, ...

Read More »

Synchronize MySQL databases between Ubuntu and Windows

Solution 1:  Unify the folder data of XAMPP on Ubuntu and Windows. Both of the operating systems point to the same folder. See more details in the following post: http://stackoverflow.com/questions/4638981/is-it-possible-to-use-the-same-mysql-database-for-windows-xampp-and-linux-mysql/14368403#14368403 Solution 2:  Install a mini Linux distribution such as Slitaz, ...

Read More »

Solve "BOOTMGR is missing" error in Windows

Unfortunately, my laptop was not enable to access Windows 7 after merging two partitions in Ubuntu. This was beginning to annoy me a little bit. Although I had have a little bit of worry, I just thought the problem to ...

Read More »

Sửa master boot record cho Ubuntu

Link nàyhttps://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair

Read More »

Sử dụng lênh find trong Ubuntu

Tìm hoài thấy cái này hay nên tạm để đây, sẽ dành thời gian viết một bài tổng hợp sau 🙂 http://www.codecoffee.com/tipsforlinux/articles/21.html Đơn giản bạn muốn tìm những file có chứa từ ‘Klamt’ trong thư mục hiện hành, dùng lệnh: ...

Read More »

Kiểm tra cổng đang kết nối trên Windows

Kiểm tra những kết nối và cổng chiếm dụng trên Windows, chúng ta có thể dùng lệnh:netstat -an, để kiểm tra những cổng đang lắng nghe hoặc:netstat -o, để liệt kê danh sách mã số các tiến trình (Process ID) ...

Read More »