Home / Hệ điều hành

Hệ điều hành

Bài viết về Hệ điều hành máy tính như Windows, MacOS, Linux

(English) Create Symbolic Links on Windows

Create symbolic links on Windows

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Use PowerShell to Set Environment Variables

Use PowerShell to Set Environment Variables

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

(English) See cluster resources usage with kubectl command

A presentation of k8s architecture

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

How to append text to a system file via terminal with sudo command

How to use tee command to append a file

echo ‘192.168.1.254 router’ | sudo tee -a /etc/hostsNAME tee — pipe fittingSYNOPSIS tee [-ai] [file …]DESCRIPTION The tee utility copies standard input to standard output, making a copy in zero or more files. The output is unbuffered. The following options ...

Read More »

How to check size of a directory via Terminal in MacOS

Sometimes we want to have a quick check the size of a specific directory in your current place from the terminal where you are working. Instead of opening Finder application – a common and unique file explorer on Mac, this ...

Read More »

Một giải pháp đồng bộ cơ sở dữ liêu cho máy tính chạy song song nhiều hệ điều hành

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ phần cứng máy tính kéo theo nhiều người mong muốn trải nghiệm vài hệ điều hành trên cùng một chiếc máy tính. Máy tính có thể nâng cấp thêm bộ mớ RAM ...

Read More »

Quản lý file trên Motorola Android với ứng dụng Moto File Manager

Với những ai sử dụng điện thoại Motorola Android, tôi chắc các bạn sẽ khá quen thuộc với việc sử dụng Moto File Manager để quản lý các files. Một ví dụ (use case) minh hoạ: bạn muốn di chuyển ...

Read More »

Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Apache2 with the error the fully qualified domain name

Khi khởi động apache bạn hay gặp lỗi sau đây. nvntung@xps827:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart * Restarting web server apache2                                           ...

Read More »

Làm sao biết được phiên bản Ubuntu đang dùng

Thông tin hệ thống | System Information

Tình cờ một ai hỏi bạn câu hỏi kiểu: Ubuntu bạn đang dùng là phiên bản mấy? Phiên bản 32 hay 64 bit? Làm thế nào để xem thông tin hệ điều hành Ubuntu? System Monitor – cái tên đã ...

Read More »

Sự khác biệt giữa cơ bản giữa Windows 7 32 bit và 64 bit

Windows 7 32-bit or 64-bit

Với nhiều bạn sử dụng máy tính cá nhân, tôi chắc các bạn sẽ có thắc mắc sự khác biệt giữa hai hệ điều hành 32-bit và 64-bit. Tại sao phải sử dụng 32-bit? Tại sao phải cài đặt hệ ...

Read More »