Các lệnh của VIM được sử dụng phổ biến

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Column Edit Mode in VIM

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Tập hợp các trình soạn thảo tài liệu TEX

Print Friendly, PDF & Email

Đi tìm nhiều nơi rồi tập hợp ở đây để tiện theo dõi Phần mềm Windows Linux Kile x Texmaker x x TexNicCenter x texstudio x x Gedit x

vi Editor

Print Friendly, PDF & Email

vi Editor Commands to Remember by Heart

Các bộ soạn thảo html miễn phí mà hiệu quả trên Linux

Print Friendly, PDF & Email

Gom các editor soạn thảo web miễn phí cho ace nào thích thiết kế web cũng như tạo các trang html đơn giản trên hệ thống Linux. Ngoài các anh…

Tùy biến với emacs

Print Friendly, PDF & Email

Emacs được coi như một bộ editor hoàn chỉnh cho những ai thích lập trình. Nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ mà bạn có thể tùy biến các mode…