Home / Tag Archives: shortcuts for commands

Tag Archives: shortcuts for commands

Những tổ hợp phím tắt và lệnh hữu ích thông dụng trong Emacs

Emacs shortcuts

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Tạo các lệnh tắt trong linux

How to use 'alias'

Thực ra khái niệm chính xác: tạo bí danh cho các lệnh. Tuy nhiên, khái niệm bí danh alias khó hiểu nên tôi muốn giải thích rõ hơn trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết cách tạo những lệnh ...

Read More »