Home / Author Archives: Nguyen Vu Ngoc Tung (page 22)

Author Archives: Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

Một số trang liên quan đến thiết kế WEB

Trang này chứa các ví dụ mẫu hay về CSS. Trang này là Thế giới WEB, cũng có một số cái hay hay.

Read More »

Một số vấn đề liên quan đến dự án EPHY10

Tìm hiểu sự khác nhau giữa ASP.NET Server Controls và HTML Server Controls. Tìm hiểu cách gắn một hàm của JavaScript với ASP.NET Server ControlMột cách thực hiện chung là: trong phương thức Page_Load của trang .aspx, chúng ta viết ...

Read More »

OpenGL GL_Select problems with ATI, NVidia

Các giải thích về cách install và uninstall các ATI drivers. See here select and pick object up The 1st explaination: see here. Bên dưới là một copy của giải thích. Beware that a BIG drop in performance will exist ...

Read More »

Mệt với report

Công việc viết report cực kỳ mệt nhọc và kiên trì, phải cố gắng lên, còn 3 tuần nữa.

Read More »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Hello world! 🙂

Read More »

Dual boot Linux and Vista (or XP)

Sau gần vài tiếng đồng hồ thử nghiệm và cấu hình, cuối cùng tôi cùng tìm ra được cách edit GRUB để có thể cài một lúc Ubuntu và Vista (hoặc XP) trên cùng một máy tính. Cách 1: Chỉnh ...

Read More »

How to print multiple pages in a sheet

Tôi biết có nhiều người muốn in nhiều trang soạn thảo văn bản trong Microsoft Word trên một mặt giấy A4 (vì muốn tiết kiệm giấy). Chức năng này đã có trong Page Setup… khi chúng ta soạn thảo văn ...

Read More »

Mọi thứ về Latex

TẠO PRESENTATION VỚI LATEX Gói thường sử dụng nhiều nhất là beamer. References và citations được quản lý theo một thống nhất trong Latex bằng cách sử dụng BibTeX. Với cách này, chúng ta đưa tất cả các thông tin ...

Read More »

Bioinformatic Textbooks

http://search.barnesandnoble.com/Bioinformatics/David-W-Mount/e/9780879697129http://compbio.ucdenver.edu/hunter/cpbs7711/textbooks.htmlhttp://kdpnw.kdp-baptist.louisville.edu/proteomelab/bookbio.htmlhttp://www.google.com/Top/Science/Biology/Bioinformatics/Education/Courses/http://www.bioinformaticscourses.com/bioinform/2003q3/lecture1_2003q4.html

Read More »

Web Programming

Web Developers Notes

Read More »